Hướng Dẫn Check Mail Trên iPhone, ipod, ipad,smartphone - Internet - Email - Chat - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí

Hướng Dẫn Check Mail Trên iPhone, ipod, ipad,smartphone

 

Hướng Dẫn Check Mail Trên iPhone (iPod; iPad)


Tại màn hình chính bạn chọn icon Mail


Bạn chọn tiếp Other nếu Bạn sự dụng Mail khác ngoài Menu trên, Mail Công Ty chẳng hạn.


Bạn chọn POP or IMAP 


Bạn điền Thông Tin Account Mail của Bạn
Sau đó bạn chọn SAVE 


Bạn chọn NO để không sử dụng Chức Năng SSL


Bạn chọn SAVE để lưu lại Thông Tin Account MailBạn chọn Mục Inbox để Check Mail


Trong trường hợp Bạn muốn Delete Account Mail đã tạo và Add Account khác vào hoặc Account Mail thứ 2.

Bạn chọn Setting


Bạn chọn Mail, Contacts, Calendars


Ở phần này Bạn sẽ thấy được Account Mail, Bạn có thể tắt mở Account Mail
Nếu Bạn muốn Xóa Acount Mail Bạn kéo xuống dưới chọn Delete AccountVà sau đó Bạn có thể Add 1 Account Mail khác để xem Mail


Chúc Các Bạn Thành Công!!!

Bài viết liên quan: